قلندر

قلندرم قلندرم گمشده ی در ب درم

قلندر

قلندرم قلندرم گمشده ی در ب درم

۴ مطلب با موضوع «انسانیت» ثبت شده است
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
"فکر باید بپرد"
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند .... "فکر اگر پربکشد"

جای این توپ و تفنگ و این جنگ،
سینه ها دشت محبت گردد،
دستها مزرع گلهای قشنگ.... "فکر اگر پر بکشد"

هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست، 
همه پاکیم و رها ...

  • پارسا قلندر


بادبادک تنها همان قدر از آسمان سهم میبرد که
نخش به او اجازه دهد
اما خود را با خیال در زمین نبودن آرام میکند!!
نگذار هیچ نخی به تو وصل باشد
نخ ها تنها لایق عروسک های خیمه شب بازی هستند و بس... درد دارد روزی بفهمی تمام حرکاتی که از تو سر میزند
بابت تفکریست
که اکثریت دشمنان سرزمینت به ذهنت
" القا " کرده اند.

آسمان آرزوهایتان پهناور...

  • پارسا قلندر

  • پارسا قلندر


دلم ... یک اتفاق تازه مى خواهد ..!! نه مثل عشق و دل دادن ..؛ نه در دام غم افتادن ..؛ دگر اینها گذشت از ما ..! شبیه شوق یک کودک ... که کفش نو به پا دارد

و گویى کل دنیا را .. در آن لحظه به زیر کفشها دارد،

دلم یک شور بى اندازه مى خواهد.... دلم یک اتفاق ساده میخواهد...

  • پارسا قلندر